Loading...

مأموریت و چشم انداز

بیانیه مأموریت شرکت مهندسی پیام پرداز

چشم‌انداز شرکت مهندسی پیام پرداز
شرکت پیام‌پرداز با توجه به پتانسیل مطلوب و تکیه و عنایت به توانمندی‌های قابل قبول خود، افقی روشن را رودروی خود ترسیم نموده و در این راستا چشم‌انداز خود تا سال ۱۴۰۰ را چنین تعیین کرده است:
 چشم‌انداز شرکت مهندسی پیام پرداز - دستیابی به سطحی از کیفیت که راه حل ها و محصولات ما در منطقه مثال زدنی و در دنیا مطرح باشند

logo